פריסה ארצית

דופמין יוגה ומדיטציה

השפעת התרגול על המוח

דופמין (Dopamine) הוא מוליך עצבי (נוירוטרנסמיטר) המופק על ידי המוח. רמת דופמין תקינה במוח שומרת על יכולת של קשב, ריכוז ומצב רוח. רמות נמוכות של דופמין פוגעות בזיכרון, בקשב ומגבירות דיכאון וחרדה חברתית. רמות דופמין נמוכות באופן חריג מתגלות עם פרקינסון. מחקר ראשון מסוגו בדק את הקשר בין ייצור הדופמין במוח לפעילות של מדיטציה ויוגה נידרה.

המחקר, שפורסם בשנת 2002 על ידי Cognitive Brain Research, בדק את הקשר שבין ייצור וקליטת הדופמין במוח למדיטציה ויוגה נידרה. יוגה נידרה ומדיטציה שתיהן פעילויות המתבצעות על ידי המתרגל ללא תנועה גופנית ובריכוז ומפחיתות את הדחף לפעול ולנוע עם הגוף. המחקר בדק את ייצור הדופמין  העצמי וקליטתו על ידי המוח  על ידי סריקת PET ( באנגלית – Positron Emission Tomography ). שתי פעילויות שונות נבחנו זו מול זו על כל אחד מהמשתתפים במחקר: האחת היא שיחה בעיניים עצומות והשנייה היא מדיטציה ויוגה נידרה. רמת הדופמין נבדקה באופן עקיף על ידי הימצאותו של החומר C-raclopride שהינו חוסם את קליטת הדופמין במוח. ירידה בהמצאו של חומר חוסם זה מראה על הגברה בקליטת הדופמין במוח. סריקת ה PET בחנה את הכמות  והמיקום של חסם הדופמין.
תוצאות
במחקר נמצאה הפחתה של 7.9% בחסם (C-raclopride ) בזמן המדיטציה ויוגה נידרה. אחוז זה שווה ערך  ל 65% עליה בייצור הדופמין העצמי על ידי המוח.

בתמונות להלן ניתן לראות את ההבדל בין שתי פעילויות אלו על ידי תצוגת הסורק של רמות ה C-raclopride .

A מציין פעילות של שיחה בעיינים עצומות ו – B בזמן מדיטציה ויוגה נידרה. ניתן לראות שנוכחות חוסם הדופמין C-raclopride גבוהה יותר במצב השיחה (A) כלומר במצב של B (מדיטציה) יש רמה גבוהה יותר של דופמין במוח.
סיכום
מחקר זה מצטרף לעדויות נוספות של השפעת מדיטציה על תפקוד המוח וההולכה העצבית. מחקר נוסף עליו דווחנו הראה את הקשר וייחודיות היוגה בהשפעתה על רמות ה GABA (מוליך עצבי הקשור לדכאון וחרדה) לבין תרגול יוגה. המחקר הנוכחי הראה שתרגול מדיטציה ויוגה נידרה מעלה באופן ניכר את ייצור הדופמין במוח וקליטתו. התרגול משפר קשב, מצב רוח, זיכרון והתנהגות בחברת אנשים.

המרכז ליוגה טיפולית עורך מפגשי יוגה נידרה אישיים בכדי לטפל במצבים נפשיים, לשפר מצב רוח ולתמוך בשינוי התנהגותי הנדרש מול אתגרים ספציפיים בחיים. למידע נוסף פנו אלינו.

המרכז ליוגה טיפולית מתמחה גם בטיפול בפריצת דיסק, בלט דיסק ועוד.

קידום אתרים

עיצוב ובניית אתרים