פריסה ארצית

הריפוי הנעלה של היוגה

 

יוגה חותרת לשליטה או הגבלה של גלי המחשבה. זהו הייעוד הסופי שלה. במצב שבו נשלטים ומוגבלים גלי המחשבה האדם מזדהה פחות עם תנודות החיים ובכך משתחרר ממכאובים רבים. רבות ממחלות הגוף נובעות ממתח נפשי וכל מחלות הנפש נובעות ממתח זה אשר נמנע מאיתנו באמצעות שליטה זו על גלי המחשבה.
כיצד מגבילים את גלי המחשבה? הכתבים היוגיים מצביעים על שתי אפשרויות של בחירה:
1.      עצירה הנובעת מפעולה
2.      עצירה הנובעת מידיעה או אמונה
אלו שתי כנפיים שבה ההולך בדרך היוגה נעזר.
האטה ועצירה הנובעת מפעולה
מה שמונע מאתנו לחיות חיים רגועים ושלווים היא הזדהות עם המחשבות. ככל שאנו מזדהים יותר עם המחשבות שלנו הן הופכות לדומיננטיות בחיינו יותר ויותר, אינטנסיביות יותר ואגרסיביות יותר. אנשים במצבי קצה נשלטים על ידי המחשבות שלהם. מחשבות חדשות שאנו מייצרים מתחברות למאגר התת הכרתי של החוויות הנובעות ממחשבות עבר: כעס מתחבר עם כעס, עצב עם עצב ובכך אנו מחזקים את הנטיות הנפשיות שלנו, לכעס, עצב, דיכאון וחרדה. על ידי פעולות רצוניות אותן מבצע היוגי אשר מטרתן להגביל את גלי המחשבה, אנו שוברים את ההרגלים הללו וגם מתחילים לנקות את מצבורי העבר של כעס, דיכאון חרדה וכדומה. על ידי ניקוי המצבורים ושינוי הדפוסים אנו משנים את מציאות חיינו.
התמסרות לידיעה או לאמונה
היוגה טוענת שעל ידי התמסרות לאמונה ניתן להשיג אי-הזדהות עם מכאובי החיים. כיצד הדבר נעשה? על ידי הקדשת כל המחשבות, כל הפעולות וכל פירות הפעולות שלך לאלוהים. האדם מתמקד באלוהות, כבעלת חסד, כטוב מושלם, בהשגחה ובכך שם מבטחו בדבר גדול ממנו, בסיבת קיומו. כאשר הקדשה זו של פעולות, מחשבות, מאוויים ופירות הפעולה מוקדשות לאלוהים, מתעורר איזון וכיוון פנימיים. שירות למען ייעודך ללא משוא פנים וללא יוהרה מטהר את ההכרה ואת הנפש ומשיג שלווה וריפוי. או אז לכל רגע ורגע יש משמעות כוללת בעבורך אפילו אם אינך בקו הבריאות. זאת מכיוון שעינך נשואות לעבר מה שנצחי ולא מה שהוא זמני.
כאשר גלי המחשבה נעצרים מתגלה טבעה האמיתי והטהור של ההכרה: ואלו הן שלושת מאפייניה:  סאט – צ'יט – אננדה :
סאט – אמת נצחית
צי'ט – תודעה
אננדה – השרויה בנועם מתמיד
מכאן נובע ריפוי נעלה המסתמך על שלושת ההיקשים הבאים:
1. נצחיות הקיום הוא מהותי ואינה תלויה בגופי הזמני
2. התודעה הטהורה היא מהותי והיא שרויה בכל ולא קיים הבדל ביני ובין כל דבר
3. הנני באושר רק מעצם היותי
במגע עם ההיקשים הללו שאינם תלויים בזמן או במקום, מציעה היוגה את הריפוי הנעלה המביא איתו שלווה ואושר שאינם בני חלוף.

קידום אתרים

עיצוב ובניית אתרים