לבוא במגע עם הגוף האנרגטי
פראנה, אנרגיית החיים, מחייה, ממלאת ומניעה אותנו ואת כל הסובב אותנו. במאמר קודם הסברנו על מציאותו של הגוף הפראני (פראנהמיה-קושה) שהוא רובד חבוי תחת "גוף המזון" (אנאמאיה-קושה) שהוא גופנו הפיזי והמעטפת החיצונית שלנו. עבור מתרגל היוגה כיוון ההתקדמות הוא פנימה, לרבדים עדינים יותר של  להמשך קריאה >>
על הנחיריים ותכונות האישיות
שני ערוצי האנרגיה הראשיים האידה והפינגאלה מיצגים שני אספקטים של האישיות שלנו: הנקבי והזכרי. המטרה היא לאזן בין שתי האנרגיות האלה. מדעני היוגה הקדומים ידעו ששני ערוצים אלה מתקשרים עם הנחיריים - הפינגאלה לנחיר הימני והאידה לנחיר השמאלי.  הם גם ידעו שזרימת האוויר בלתי מאוזנת  להמשך קריאה >>
שלושת הגונות (Gunas)
היוגה טוענת שכל ה"יש" בעולם: החומר, צורות החיים, צורות המחשבה, ההתנהגויות והנטיות שלנו, אינן אחידות. איכויות שיוצרות גיוון ושוני מצויות ביסוד הטבע. לפי היוגה קיימות שלוש איכויות שונות שהשילובים ביניהן יוצרות את המגוון השלם של הנטיות ההתנהגותיות שלנו. הכרת שלושת האיכויות הללו  להמשך קריאה >>
הגוף האנרגטי (הפראני)
הגוף הפראני הינו הגוף האנרגטי שלנו והוא אחד ממכלול חמשת הגופים (ה"קושות") מהם אנו בנויים על פי היוגה. פראנה – אנרגיית החיים, מרכיבה גוף זה, והיא עצמה מכלול של חמישה סוגי אנרגיה שונים. מאמר זה סוקר את חמשת האנרגיות האלה והאופן שבו תרגול היוגה משפיע עליהן.  אנו נמצאים במגע ישיר  להמשך קריאה >>
מהו גופנו על פי היוגה
מדע היוגה מעמיק מאוד בכל מה שקשור לגוף, תיפקודו ותפקידו. היוגה אינה רואה בגוף יישות נפרדת אלא מערכת שלמה של תודעה ואנרגיה(גוף והכרה). לפי היוגה הפוטנציאל הגלום במערכת הגוף והנפש הינו הרבה מעבר לקיום הבסיסי שלנו והוא הכלי שבאמצעותו אנו מתפתחים בעולם וממשים את טבענו  להמשך קריאה >>