פריסה ארצית

מילון מונחים

מילון המונחים ערוך באופן בסיסי,  עדיין לא בצורתו המוגמרת וימשיך להתעדכן בהמשך. המילון נועד לתת מענה ראשוני למתעניינים בתחום הרחב והעמוק של היוגה. עשינו שימוש במקורות מקצועיים ומסורתיים של היוגה, ולעיתים הכתיבה מהולה בגוון אישי .

א
אהימסא (Ahimsa) אי-אלימות –
חלק הראשון מהיאמות. טיפוח רצון לאי-פגיעה בכל יצור חי במחשבה בדיבור ובמעשה.
אופנישדות (Upanishads
האופנישדות מוערכות משנת 500 לפנה
"ס. הם חיבורי המשך לספרי הוודות המסורתיים. שם נוסף לאופנישדות הוא וונדטה (הידע האחרון). חיבורים אלה עוסקים בחקירת טבע המציאות, שהיא אחת ובלתי מחולקת. האופנישדות שונים במהותם מכתבי הוודות הראשונים בכך שהם פילוסופיים ולא פולחניים כמו הוודות. ההבחנה בין הפרקטיקה הפילוסופית לפולחנית היא משמעותית. בדרך הפילוסופיה, האדם מתוכו ובאמצעות חקירה וללא מתווך יכול להגיע להכרת האמת ולחירות. לעומת זאת הדרך הפולחנית המיוצגת בוודות, תלויה בפולחנים וכהני דת (ברהמינים) שרק להם הידע הפולחני. הם משמשים כמתווכים בין האדם לעולם ולאלוהים, ורק הם יכולים להשפיע ולשנות את סדרי העולם. דרך האופנישדות פותחת צוהר לכל המעוניין לחקור ולהגיע למעין האמת.

אישוורה (Ishwara) התמסרות ודבקות באל –
חלק החמישי מהניאמות (ציוויים). הידיעה שהקיום היא עבודת אלוהים וידיעת המושלם והמוחלט.

אסאנה (Asana) תנוחה –
האיבר השלישי ביוגה בת שמונת השלבים. אסאנה משמעותה תנוחת גוף נוחה ויציבה, מקום שבו אני קיים באופן מושלם והרמוני מתוך נוכחות מלאה בגוף, שיוויון נפש מול הניגודים (עצב ושמחה, כאב ועונג וכד') והתכוונות לאין-סוף. עוד ממאפייניה הרפיה והפחתת המאמץ למינימום, יציבות מתוך התחברות לכל כיווני המרחב, נוחות והתמקדות.

אסטייה (Asteya) אי-גניבה –
חלק השלישי מהיאמות. וויתור על הדחף לקחת דבר שאינו שלך.

אפריגרהא (Aparigraha) העדר רכושנות – חלק החמישי מהיאמות. אי קבלת מתנות, ההבנה שהיאחזות ברכוש ואגירתו מפתחת תודעת "אני" "ושלי" ולכן בורות.

ב
ברמהצ'אריה (Brahmacharya) פרישות מינית – חלק הרביעי מהיאמות. עידון ושימור הכוח היוצר והאנרגיה המינית ושימושה לפיתוח והגשמה עצמית.
בנדהאBandha)) נעילה אנרגטית – קיימות שלוש בנדהות מרכזיות: מולה בנדהה, אודיאנה בנדהה, וג'לאהנדרה בנדהה .הבנדהה ממוקמת במערכת האסטראלית. היא מעין שער המאפשר או מונע זרימת אנרגיה בנאדים (תעלות אנרגיה). השימוש הנכון בבנדהה מאפשר וויסות זרימתה של הפראנה בנאדים ובמרכזי האנרגיה המרכזיים, הצ'אקרות. שימוש בבנדהה מעשיר עד הרמה התאית הן את הגוף האסטראלי והן את הגוף הפיזי. יישום של נעילות אלו נעשות בהדרכת מורה בלבד מחמת ההשפעה המשמעותית על המתרגל.

ד
דהרנא (Dharana) ריכוז – האיבר השישי ביוגה בת שמונת השלבים של פטנג'לי. על פי היוגה, על-ידי יכולת גבוהה של ריכוז ניתן לדעת ולחוות את האמת הקיומית. תרגול הריכוז מאתגר ומעמיד את היוגי מול הכוחות החיצוניים הנחווים באמצעות החושים והכוחות הפנימיים, הם תופעות הכרתיות (מחשבות, זיכרון, דמיון ). הכוחות הפנימיים והחיצוניים מתאפיינים בתנועה ושינויים מתמידים שלא מקלים על התרגול והמתרגל. ריכוז הינו היכולת למקד ולקשור את ההכרה לנקודה אחת. מושא הריכוז או נקודת ההתמקדות שההכרה נקשרת אליה יכולה להיות כל אובייקט מוחשי או מופשט, למשל התמקדות בשלהבת הנר או סמל או צליל בהכרה. הריכוז הוא אפשרי כאשר הקשב הינו מתמשך ללא הפרעה דבר המתרחש כאשר ישנה שליטה במערכת החושים, כלומר הפסקה של רשמים המגיעים אל ההכרה דרך החושים. עם זאת יש צמצום של הפרעות פוטנציאליות לקשב. המשך הקשב יוצר גם צמצום בזרם המחשבות עד שההכרה לוכדת ומתבייתת על מחשבה אחת על-ידי איסוף האנרגיה המחשבתית. תהליך זה הוא חשוב ומכין את המתרגל הרוחני לקראת מדיטציה שהיא האיבר השביעי ביוגה בת שמונת השלבים. על מנת שתהליך זה יתרחש היוגי מפעיל כוח הבחנה ורצון עז, שהרי אימון ההכרה למיקוד הוא היפוך לנטיית הפיזור של ההכרה.

ו
וודאנטה (Vedanta) – הידע האחרון 
גוף הידע שהתפתח מהאופנישדות (
Upanishads) שהוא המשך למסורת הוודית (Veda) הפולחנית באופיה. וודאנטה היא אחת מששת האסכולות הפילוסופיות בהינדואיזם המכילה פרשנויות פילוסופיות ומטאפיזיות על הקיום. התפיסה בוודאנטה היא שהקיום הוא אחד ובלתי מחולק. כינון הוודאנטה נעשה על-ידי Badarayanaבמאה השנייה לספירה ואחד מפרשניו העיקריים הוא שאנקרה מהמאה שמינית לספירה.

Sutra):
סמאדהי פאדה (
Samadhi Pada) – תיאוריה של היוגה וסוגים שונים של מודעות – 51 סוטרות
סאדהנא פאדה (
Sadhana Pada) – הדרך והאמצעים למודעות – 55 סוטרות
ויבהוטי פאדה (
Vibhuti Pada) – כוחות המתקבלים מתרגול היוגה – 56 סוטרות
קיווליאה פאדה (Kaivalya Pada) – הטבע והצורות של החירות – 34 סוטרות.

קארונה (Kruna) חמלה –
 חמלה היא הקרנה של רגש חיובי הבא מתוך דאגה ואכפתיות לסבלם של היצורים. חמלה אמיתית מתפתחת מרגש חיובי לפעולה המכירה בצרכים של האחר וסיפוקם על מנת להובילו לחירות ואושר. תרגול של חמלה זה היכולת לחרוג מעצמך ולהיות בוגר (כשאינך בוגר, למשל תינוק או מתבגר, קיומך תלוי בהזנתם של קרובייך). היותך בוגר משמע שאינך מרוכז בעצמך ומוכן לשרת את האחר. ישנו צמצום מרצון של האגו, האינטרסים שלי ומה שיכולתי להרוויח מתמוססים, מול העשייה כשלעצמה למען האחר המשמעותי.
  
קארמה (karma) התהוות מותנית – פעולה, נטיות, כישורים, זרימה של אירועים. בפילוסופיה  נחשב כחוק הסיבתיות. אירוע א' מוביל לאירוע ב'. ידוע שאין קשר הכרחי בין האירועים לכן אינו אלא מכשיר מטאפיזי אפשרי. באופן אמפירי מובן שהיחסים בין האירועים לא ניתנים לאימות סיבתי אך נזהה שאירועים מסויימים גורמים לנו סבל ואחרים אושר. כאשר חוק הסיבתיות בשימוש דידקטי טרנספורמטיבי יהיה ניתן לאמר שאם תזרע מחשבה נכונה תקצור פעולה נכונה, אם תזרע פעולה נכונה תקצור הרגל נכון ואם תזרע הרגל נכון תקצור אופי נכון. היחיד במודל זה באפשרותו ליטול אחריות על מעשיו וחייו, וזאת בניגוד לדעה הפאטאליסטית שהכל קבוע מראש ואין לשנות את גלגל ההתהוות.
ישנם שלושה סוגים של קרמה:
1. אוסף האירועים ממהלך כל החיים.
2. תוצאות העכשיויות בהווה שהבשילו של האירועים הקודמים.
3. התגובות לגבי התוצאות העכשיויות.
את האירועים שהיו אין לשנות ואת התוצאות אין ממש למנוע אך את התגובות לאירועים אנו כן יכולים לשנות. באמצעות חריגה מעצמי, כח רצון עז וכוונות  ניתן לשנות את גלגל ההתהוות של חיינו. בהחלטה לפעול במציאות אנו מביעים אופטימיות וחופש לייצור הזדמנויות ואת גורלנו.
   

ר
רג'אס (Rajas) תנועה
 – אחד משלושת היסודות הבסיסיים המרכיבים את הקיום. זהו עיקרון התנועה שבדברים. הוא עצמו תנועה וכן מניע את הדברים. טבעו של רג'אס הוא כאב וממנו נובע חווית הכאב בחיינו. יסוד זה מסייע ליסודות המשלימים, טאמאס וסאטווה, לייצור בהם תנועה כדי לאפשר להם לבצע את הפונקציות שלהם מאחר ואלה חסרי תנועה.

רישי (Rishi) רואה – שם תואר לאדם שהחכמה שבידו היא בדרך של התגלות. נאמר שפטנג'לי, הוא המאגד של היוגה סוטרות, מאחר וקיבל אותן בהתגלות ולא כתב אותן מדעתו. ההתגלות היא ראיה שאיננה מוגבלת לזמן ומרחב וחורגת מגבולות ההכרה.


ש


ת
תאמאס (Tamas) אינרציה וקהות 
 אחד משלושת יסודות הקיום. תאמאס הוא עקרון הסבילות והשליליות בדברים. יסוד זה הוא המקור לבורות המתאפיין בעצלות, שינה מרובה, חוסר תנועה קהות חושים ובלבול.

 

קידום אתרים

עיצוב ובניית אתרים