פריסה ארצית

צמיחה מתוך קשתות

כדי לבנות יציבה פיזית נכונה בתרגול היוגה אנו משתמשים בקשתות. בגופנו קיימות מספר קשתות טבעיות המאפשרות בנייה והעלאת אנרגיה במעלה הגוף. קשתות אלה מצויות באופן טבעי במספר מקומות בגוף: בכפות הרגליים והידיים, באגן, בין הצלעות , בצוואר ובמקומות נוספים. בקשתות אלה נוצרות הבהנדות (נעילות) המאפשרות אגירה, ריכוז ושליחה של אנרגיה.

מהי קשת?
קשת היא אחד מהמבנים היציבים והחזקים בטבע אשר מאפשרת גם חלוקת עומס וגם נפח של חלל. כאשר הקשת סגורה בקצותיה אנרגיה נאגרת במה שניתן לתאר כ"עין הקשת". מתוך אותו מרכז, אנרגיה נשלחת מעלה ובונה את המבנה הבא. צורה זו של מעבר אנרגטי נתרם לבניה, צמיחה ושהיה באסנה (תנוחת יוגה).
האנרגיה הראשונה 
תנוחה תמיד נבנית בהתנגדות לכוח המשיכה. החוק השלישי של ניוטון הנקרא חוק הפעולה והתגובה אומר שכאשר גוף מפעיל כוח כלשהו על גוף אחר, הגוף השני מפעיל על הגוף הראשון כוח השווה בעצמתו אך מנוגד בכיוונו. כלומר כאשר חלק גוף נלחץ כלפי מטה עם כוח המשיכה, כוח דומה פועל מעלה בדיוק בכיוון ההפוך (איור משמאל).
על כן בשלב הראשון עלינו להבחין בכוח החוזר העולה במעלה הגוף ומנוגד לכוח המשיכה. לדוגמא כאשר אנו יושבים, נבחין שהחלקים אשר נוגעים בקרקע נלחצים מטה בעוד שהם מקבלים כוח חוזר מעלה מהאדמה. מכוח חוזר זה ניתן לבנות ולצמוח לתוך תנוחה.
טיפוח קשת בכפות הרגלים
ניתן לבנות ולטפח קשתות בכפות הרגליים גם במצב של רגל שטוחה (פלטפוס). כמו בכל 'טיפוח' עלינו לקחת בחשבון את גורם הזמן והשינוי הנדרש. בכף הרגל קיימות שלוש קשתות: הקשת הפנימית, הקשת החיצונית והקשת הרוחבית.
אנו מטפחים את שלושת הקשתות יחד בצורה הבאה:
1. פריסת בהונות והרחקת הבוהן הקטנה מהגדולה למקסימום האפשרי
2. מגע של מרכז העקב, הקשת החיצונית , כריות כף הרגל והבהונות
3. השתרשות כל החלקים האלה מטה לאדמה
בניית האנרגיה בעמידה (tadasana): נתרכז בכוח העולה ממפרקי כפות הרגלים המשתרשים באדמה, ומתאחד במרכז הקשת הפנימית של כל רגל. בין שתי כפות הרגלים נמצא מרכז הכובד הנכון בתנוחה. מתוך עין הקשת, אנרגיה חוזרת מהאדמה נאגרת ונשלחת מעלה לכיוון של צמיחה.
בניית קשת בכפות הידיים
בעמידת שש נשים לב שהקשת נבנית מהגבולות החיצוניים שלה – בסיס כף היד, פריסת אצבעות הידיים, השתרשות של כריות כף היד והאצבעות. הקשת תיווצר מתחת למרכז כף היד.
בניית האנרגיה בתנוחה כלב מסתכל מטה (Adho Mukha Svanasana):
תחילה נוצרות שתי קשתות מתחת לכפות הידיים. נצמח בתנוחה משתי- "עיני הקשתות" על ידי הכוח החוזר מכוח הכובד. אנרגיה זו תעלה במעלה הידיים ולא תיעצר עד לאגן (הקשת הבאה). זאת במידה והתנוחה נבנית נכון במעלה הגו. במידה והעקבים נחים על המזרן, נוכל להתמקד בשתי קשתות הרגליים ומתוכן אנרגיה תעלה מעלה במשוב חוזר מהאדמה לאגן. איחוד של שני 'זרמים' אנרגטיים אלו יתאחדו באגן וירימו אותו עוד מעלה לבניית וחיזוק המשולש.
מסקנה
שימוש באנרגיה הנאגרת בקשתות הוא שלב מתקדם בבניית תנוחה ומאפשר צמיחה, חיבור והתפשטות פנימית. קודם כל יש לחוש ולטפח את הקשת כמקור תמיכה לאחר מכן יש לחבר אליה את כל המפרקים עד לקשת הבאה. טיפוח הקשתות הוא גורם מחזק לטיפוח ותיקון יציבה ותנועה ללא כאב.
מקורות:
"Dancing the Body of Light – The future of Yoga"
Dona Holleman & Orit Sen-Gupta

קידום אתרים

עיצוב ובניית אתרים